Экспонаты
Куккуук Б.-К. Пейзаж. 1848
Куккуук Б.-К. Пейзаж. 1848
Автор
Куккуук Баренд-Корнелис (1803-1862)
Название
Датировка
Материал, техника
Дерево; масло
Размер
Жанр
Тип предмета
Живопись
Персоналии
Куккуук Баренд-Корнелис (Автор)
Собрание
Живопись
Музейный номер